Categories

"ทริปพื้นถิ่นวันที่ 8 [22 กรกฏาคม 2554] _ สุโขทัย 2"
เมื่อไปเดินหาข้าวกินกันในตอนเช้าเรียบร้อยแล้ว
ล้อก็เริ่มหมุนพาเราไปหยุดที่หมู่บ้านเล็กๆ เพื่อเก็บข้อมูลกัน
บ้านที่นี่ก็ยังเป็นบ้านไม้เสียส่วนใหญ่ พร้อมด้วยป่าไผ่ และ
ต้นไม้นานาพรรณ ที่อยู่รายล้อม เรียกว่ามองทางไหนก็เขียวไปหมด
ต่อมาก็ไปแวะกันต่อที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
โดยกว่าจะมาถึงวัด ต้องข้ามสะพานแขวน ที่สูงมากๆๆๆ
เพื่อนๆบางคนก็ลมแทบจับ เนื่องจากกลัวความสูง :D
ในวัดนี่มีเจดีย์ที่สามารถขึ้นไปได้ถึงด้านบน
อยู่ที่วัดได้ซักพักก็ต้องไปต่อที่โรงแรม และต่อด้วย
สนามบินสุโขทัย ที่นำเอาความเป็นไทย ของงานสถาปัตยกรรม
มาผสมผสานกันงานในสไตล์ปัจจุบัน โดยยังมีกลิ่นไอของความเป็นไทย
หลงเหลือไว้ให้ได้กลิ่นอยู่ มัทั้งการเล่น space การวางสัดส่วน
การจัดข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงการคิดคำนึงถึงวัสดุที่ดูเป็นไทย
การจัดฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้ในสนามบิน และยังมีการวางผังตามการ
วิเคราะห์แดด ลม ฝน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องติดตั้งระบบระบายอากาศ
และใช้อากาศที่เย็นจากธรรมชาติเข้ามาในอาคาร มีการเปิดโล่ง
ในบางช่วงของอาคาร เพื่อนำทั้ง แสง และลม เข้ามาในอาคาร
เมื่อเก็บข้อมูลและพร้อมที่จะเดินทางต่อ ก็ขึ้นรถกัน
โดยที่ต่อไปจะเป็น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ที่เรียกว่า แก่งหลวง” โดยในอุทยานนี้ได้ไปยังวัดนางพญา
วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ และวัดช้างล้อม ก็มีการเลคเชอร์ไปพร้อม
กันกับการเดินไปเรื่อยๆ จากที่ได้เดินดูรอบๆ แล้วการอนุรักษ์เป็นสิ่ง
สำคัญมากที่จะทำให้โบราณสถานคงอยู่ได้ แต่ก็ต้องคงอนุรักษ์
ให้ถูกต้อง และถูกวิธี โดยซ่อมแซมให้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้น
คงอยู่ ไม่ใช่แค่ทำๆหรือซ่อมแซมให้มีไว้เฉยๆ มิเช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะอนุรักษ์
ไปทำไมเมื่อคุณค่าของมันได้เลือนหายไปพร้อมกับการซ่อมแซม
ในแต่ละครั้ง...
 

Comment

Comment:

Tweet