Categories

"ทริปพื้นถิ่นวันที่ 6 [20 กรกฏาคม 2554] _ เชียงใหม่ 3"
วันที่ 6 แล้ว ตอนเช้าก็ไปกินข้าวที่เดิมที่ กาดต้นพยอม
แล้วขึ้นรถไปที่ บ้านเสานัก โดยเท่าที่ดูจะออกแนวเป็น
กึ่งพิพิธภัณฑ์ ก็อยู่จนถึงเกือบเที่ยงๆ อาจารย์จึงให้กินข้าว
ที่ซื้อมาตอนเช้าที่นี่เลย และเตรียมตัวไปต่อ
ต่อด้วยที่ต่อไปเป็นหมู่บ้านโดยมีอาจารย์จิ๋วพาเดิน
เข้าไปถ่ายรูป และเก็บข้อมูลกัน
โดยอาจารย์ให้จับประเด็นเกี่ยวกับ การเล่น space
และสัดส่วนต่างๆ ของตัวบ้าน โดยจากที่สังเกตุจะเห็นว่า
เกือบทุกบ้าน space จะมีความเป็นโมเดิร์นผสมอยู่
โดยการเล่นเส้นสายของวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ สังกะสี ไม้ไผ่
หรือแม้กระทั่งคอนกรีตที่มีบางบ้านเริ่มนำมาใช้
การจัดสัดส่วนของบ้านหลายๆหลังมีควมเป็น
visual design เหมือนที่ได้เรียนตอนปี 1 เลย
แสดงว่าความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีความสวยงาม
และเป็นโมเดิร์นในตัวมันเอง และอาจจะสวยกว่าที่เราๆ
ออกแบบกันด้วยซ้ำ จึงควรเรียนรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็น
ความรู้เพิ่มเติมให้ได้ ไม่มากก็น้อย... :D

Comment

Comment:

Tweet