Categories

"ทริปพื้นถิ่นวันที่ 5 [19 กรกฏาคม 2554] _ เชียงใหม่ 2"
ที่เชียงใหม่ในวันที่ 2 เปิดตัวที่แรกด้วย วัดต้นเกว๋น
หรือวัดอินทราวาส เป็นวัดที่ผมชอบ รองลงมาจากวัดไหล่หิน
ที่ชอบที่นี่เพราะ เมื่อลงมาแล้วก่อนจะเข้าไปในวัด จะถูก space
ที่เป็นลานหยุดไว้ก่อน เพื่อให้เกิดสมาธิ ตัวโบสถ์จะตั้นตระหง่านอยู่
ตรงกลาง รายล้อมด้วยศาลายาวรอบ 3 ด้าน ที่วัดต้นเกว๋น
ก็เป็นอีกที่ ที่อาจารย์ไก่ได้สั่งให้เก็บข้อมูลเพื่อนำกลับมาทำงาน
อีกที่หนึ่ง แต่ส่วนที่เก็บข้อมูลนั่นไม่ใช่ตัวโบสถ์ แต่เป็น
โครงสร้างของศาลา ที่จะดูง่ายกว่าวัดปงสนุกมากๆ แต่เป็นโครงสร้าง
ที่พวกเราไม่เคยเจอมาก่อน จึงดูน่าฉงนไม่น้อยสำหรับพวกผม
ทั้งที่ต้องทำงาน และไม่ต้องทำ (แต่ก็ช่วยๆกันนะจ้ะ)
เมื่อเป็นที่พอใจเราก็เดินทางต่อ ไปที่วัดต้นกอก
วัดนี้ลำไยเจอมากกก ก็ยืนมองกันไม่กล้าเด็ด กลัวบาปขโมยของวัด
พระท่านเห็นยืนกันน้ำลายไหล เลยเด็ดมาให้กินกันพวงเบ่อเร่อ
นั่งพักกันอยู่พักใหญ่ๆ ก็เริ่มเดินไปดูบ้านบริเวณนั้น
บ้านที่นี่นั้นจะสังเกตได้ว่าจะมียุ้งข้าวอยู่ทุกบ้าน
(ลำไยด้วย... ดกทุกบ้านเลย) ยุ้งข้าวก็จะยกเป็นให้อยู่ชั้น 2
และเมื่อจะขึ้นไปก็จะต้องใช้บันไดลิงปีนเพื่อขึ้นไป
ส่วนด้านล่างบางบ้านก็จะใช้ทำกิจกรรมต่างๆ หรืออาจจะเอาไว้
เก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ :D
ดีเทลต่างๆของบ้านก็จะเป็นภูมิปัญญาง่ายๆ แต่ใช้ได้ดี
เช่นการเข้าไม้แบบต่างๆ การวางตง วางคาน เล่นระดับบ้าน
หรืออาจใช้ร่องตรงคานกับตงเป็นที่เก็บของได้จำพวก
ไม้ยาวๆต่างๆ ไม้สอยผลไม้ อุปกรณ์ทำสวน
หลังจากนั้นอาจารย์ก็พาพวกเรานั่งรถเรื่อยๆ จนถึงลำพูน
เพื่อมากินอาหารแบบเหนือแต๊ๆ :D
โต๊ะอื่นจะว่ายังไงไม่รู้ แต่สำหรับโต๊ะที่ผมนั่งนั้นพูดว่า
"อร่อย" กันไม่ขาดปาก นานทีจะได้มาลองกินกัน
เมื่ออิ่มหมีพีมันกันแล้วก็นั่งรถกลับเชียงใหม่เข้าที่พัก
และพักผ่อนตามอัธยาศัย...

Comment

Comment:

Tweet