Categories

"ทริปพื้นถิ่นวันที่ 3 [17 กรกฏาคม 2554] _ ลำปาง 2"
วันนี้ตื่นเช้า เพราะว่าตื่นเต้นจะได้ไปเชียงใหม่แล้วว
ก็ไปตลาดที่เดิมเพื่อไปหาข้าวเช้ากิน
เมื่อรวมตัวกันพร้อม ก็ออกเดินทางไป วัดปงสนุก
ที่วัดนี้จะมีความแปลกจากวัดอื่นๆ เช่น การไม่ตั้ง
เจดีย์ไว้ตรงกลาง ทางขึ้นหลักไปอยู่ทางด้านข้าง
แต่ตัวศาลามีความสวยงาม แต่เนื่องจากผ่านการปรับปรุง
ซ่อมแซม จึงทำให้คุณค่าหรือ space ที่ลื่นไหล ถูกปรับ
เปลี่ยนไปด้วย (แต่ก็โครงสร้างยากเหมือนเดิม)
เมื่อเข้าไปในศาลา และเงยหน้าดู จะพบกับความงุงงง
ว่าโครงสร้างของศาลาหลังนี้มันเป็นเช่นไร???

ซึ่งก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมอาจารย์ไก่ถึงให้ทำการวิเคราะห์
ศาลาหลังนี้ (สำหรับคนที่ขาดเรียน) เพราะมันซับซ้อนจริงๆ
แต่เมื่อได้อาจารย์หลายๆ ท่านอธิบายให้ฟังคร่าวๆ
ก็เริ่มๆจะคลายความงุนงงไปได้บ้างเล็กน้อย
ต่อมาก็เดินทางไปวัดไหล่หิน ก่อนเข้าไปส่วนที่เป็นโบสถ์
จะพบว่ามีลานทรายล้อมรอบ วัดไหล่หินเป็นวัดที่ดูเก่าแก่มาก
หรืออาจเป็นเพราะไม่ค่อยมีการบูรณะบ่อยครั้งก็เป็นได้
space ภายในโบสถ์ ของวัดนี้จะโดนชายคากดให้เตี้ย
เพื่อให้มีสมาธิกับการทำสมาธิ ภายในโบสถ์
โครงสร้างก็เป็นโครงสร้างเล็กกว่าโบสถ์รูปแบบล้านนาทั่วไป
แต่สามารถทำให้ space ดูกว้างขวางใหญ่โต โดยการตัด
เสาบางช่วงออกไปทำให้มีพื้นที่ว่างมาขึ้น
จากวัดไหล่หินก็ไปต่อที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง
ที่ "วัดพระธาตุลำปางหลวง" นี้ทุกๆอย่างล้วนอลังการ
มีทั้งวิหารขนาดใหญ่ ที่มองเห็นเมื่อขึ้นไปทันที
ทั้งเจดีย์สีดำขนาดใหญ่โต ห้องมืดที่มองเห็นเจดีย์กลับหัวได้
และเมื่อเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ก็เดินทางสู่เชียงใหม่ ^ ^

Comment

Comment:

Tweet